Nyheter News

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Varför vara med i Svenska Resealliansen?

       Why join the Swedish Travelalliance?

 

 

                                                                                 

Svenska Resealliansen  ger små och medelstora resebyråer samma möjligheter som de större när det gäller marknadsföring, priser och utveckling.   

 

Swedish Travelalliance gives small and medium sized travel agencies the same opportunities in marketing, prices and development as they do for larger ones.

 

                                                                                                                                             

Vad gör vi?

What do we do?

 

Svenska Resealliansens  medlemmars huvudverksamhet är privat, affärs, grupp- och konferensresor.

 

The main activity of members of the Swedish Travelalliance is private, business, group and conference trips.

 

                                                                                                                                                        

Idén

The Concept

 

Att arbeta tillsammans är fördelaktig på många sätt. Volymavtal med leverantörer och delade kostnader för investeringar i teknik och annan infrastruktur ökar konkurrenskraften. Tillsammans blir vi starka, det är då vi kan konkurrera på lika villkor med de stora.
Svenska Resealliansen kombinerar den lokala resebyråns kunskap och starka förankring i sin

region med en central organisation som effektiviserar och samordnar i gemensamma

avtal.

 

Working together is beneficial on many levels. Agreements with suppliers and shared expenses for investments in technology and other infrastructures enhance competetiveness. Together we are strong, and it is only with this strength that we can compete on the same terms as larger agencies.

Swedish Travelallianse combines the local travel agency's knowledge and firm anchorage in its region with a central organisation streamlining and coordinating within mutual agreements.

 

                                                                    

Ditt medlemsskap viktigt för oss alla

Your membership is important for all of us

             

Priserna och villkoren förbättras ju fler medlemmar vi blir, med en gemensam plattform

ökar försäljningen, förtjänsterna blir bättre och kostnaderna minskar.

 

The more members we get, the more rates and terms improve. With a mutual platform sales and profits increase and costs reduce.

 

 

Svenska Resealliansen erbjuder 

Swedish Travelalliance offers     

 

Alla datatjänster och bokningssystem en resebyrå behöver. Vi kan även erbjuda utbildningar i de olika biljettbokningssystemen samt sälj och service utbildningar.

 

All computer services and booking systems a travel agency needs. We also offer training in all booking systems, sales and service.

 

 

Viktig stärkande social samvaro

Important strengthening social events

                  

Vi organiserar återkommande träffar inom alliansen där vi umgås, utbyter kontakter, erfarenheter, minglar och har det allmänt trevligt.

 

We organise recurrent social events within the Alliance where we exchange contacts, experiences, mingle and enjoy ourselves.

 

 

Tillgänglighet

Availability

 

Våra öppettider för support till alliansens medlemmar är vardagar 8.00-22.00 lördag,

söndag och helgdag 9.00-18.00.

 

Our opening hours for support to members of the Alliance are Weekdays 8am - 10pm

Saturdays, Sundays & Bank holidays 9am - 6pm.

 

 

 

 

        

 

                                         

 

 

 

 

 

Konkreta fördelar att gå med i alliansen

 

 • Gemensam marknadsföring
 • Biljettering
 • Kunderna erbjuds 24-timmars service
 • Möjlighet att påverka vad alliansen ska arbeta fram 
 • Utbildningarför rese- branschen
 • Gemensamma pressreleaser
 • Räntefria delbetalningar för kunderna
 • Försäkringar
 • Ett stort kontaktnät som gynnar Din försäljning
 • Trevliga träffar inom alliansen där vi umgås, utbyter kontakter och erfarenheter  
 • Aktiviteter med återkommande kampanjer
 • Deltagande i resemässor
 • Tillgång till studieresor
 • Bred språk-kompetens inom alliansen
 • Centrala leverantörsavtal-flyg, hotell, hyrbilar mm

 

Main reasons to join the alliance 

   

 • Mutual marketing

 • Ticketing

 • 24-hour service for customers

 • Opportunity to influence what issue the alliance are working for

 • Training 

 • Mutual pressreleases

 • Interest free payments for customers 

 • Insurance

 • An extensive circle of contacts beneficial to your sales

 • Enjoyable events within the alliance to exchange contacts and experiences

 • Activities with recurrent campaigns

 • Inclusion at trade fairs

 • Access to study tours

 • Broad linguistic knowledge within the alliance

 • Central agreements with suppliers of flights, hotels, car rentals and more

 

 

Exempel på medlemmar:

Some of our Members:

 

 

 

 

 

 

WASA GLOBAL

TOURS & TRAVEL

 

 

  

Copyright ® 2010 svenskaresealliansen.se  

SVENSKARESEALLIANSEN
 www.svenskaresealliansen.se