SVENSKA RESEALLIANSEN

VI ARBETAR FÖR DIG!

 

SWEDISH TRAVEL ALLIANCE,

WE ARE WORKING FOR YOU!

 

BRITISH TRAVEL ALLIANCE, WE ARE WORKING FOR YOU!

 

  Om oss

        About us

 

• Vi som nu bildar alliansen har många års erfarenhet från rese och flygbranschen.

Vi har jobbat i olika företag i branschen, stora som små och även drivit eller driver egna bolag. Vi känner därför väl till behoven som små och medelstora byråer har.


Syftet med alliansen är enkel, att lyfta upp de mindre till att uppnå bättre ekonomiska resultat genom våra gemensamma rikstäckande och lokala marknadsförings insatser och förmånliga volymavtal.

 

Alliansen blir multietnisk och har sammantaget Sveriges bredaste språk-kompetens.
Hos oss kan Kunden köpa sin resa på sitt modersmål till sin destination
till bästa villkor och pris.

 

 

•The founders of the Swedish Travelalliance have several years experience in travel agencies and the airline industry.

We have all worked for both large and small agencies and we also either run or have run our own companies. With our broad experience we understand the needs of both small and medium sized agencies.

 

The main objective of the alliance is simple, to give support to smaller agencies in order to achieve greater financial results through our national and local marketing strategies and advantageous agreements.

 

The alliance will be ethnically diverse and has collectively Sweden's broadest linguistic competence.

With us, the customer can purchase their trip in their own language at highly competitive rates and with the most beneficial terms.                                                                                                               

                                                                                                        

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2010 svenskaresealliansen.se  

SVENSKARESEALLIANSEN
 www.svenskaresealliansen.se